Fort Klamry

         Fort Klamry zlokalizowany jest na skarpie pradoliny Wisły na północny wschód od Chełmna, ochraniał drogę w kierunku Grudziądza. Jest to obiekt typowy dla fortyfikacji pruskiej przełomu XIX i XX wieku. Składa się z betonowego schronu głównego otoczonego półkolistym wałem ze stanowiskami dla piechoty (także dla karabinów maszynowych) oraz fosą o trójkątnym, spłaszczonym profilu. Na dnie fosy znajdowała się krata forteczna i pas przeszkód z drutu kolczastego. Schron główny nie jest przystosowany do obrony własnej. Fasadę oblicowano cegłą, jedynie skrajne partie schronu były ozdobione rustykowynym tynkiem. Na południe od schronu głównego usytuowana jest w wale głównym dwukomorowa wartownia.
         Stan zachowania fortu jest dobry, ponieważ do niedawna stacjonowało tu wojsko. Pomieszczenia są wybiałkowane. Nie zachowały się elementy pancerza (drzwi, okiennice). Majdan fortu jest zniekształcony, częściowo zasypany (gdy budowano stację radiolokacyjną).
          Fort jest dostępny do zwiedzania.
Schron główny Fortu Klamry


Korytarz główny. Widoczne prowadnice nieistniejących już okiennic pancernych


Wartownia w południowo-wschodniej części wału głównego